SIMON LEXTRAIT Toroïdal Supercoil
 
 
 
simonlextrait_motokimokito-05.jpg
 
 
 
 

SIMON LEXTRAIT AW17
Collection 003 "Toroïdal Supercoil"
Photography by Motoki Mokito